0938.59.99.69

VinFast thông báo triển khai cập nhật phần mềm mới cho ô tô điện VF e34

VinFast thông báo triển khai cập nhật phần mềm mới cho ô tô điện VF e34

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast thông báo triển khai chiến dịch cập nhật phần mềm mới cho toàn bộ xe ô tô điện VF e34 đang lưu hành.

Trả lời